Valentin-Stehauf
2011, Alu, Buchenholz, H 23 cm x L 15 cm x B 12 cm